Hur mår ert GIS – nulägesanalys och uppstart

Redo att ta ert GIS till nya nivåer? För att ni ska få en riktigt bra start på det arbetet erbjuder vi en workshop för genomlysning av er verksamhet och GIS-hantering. Workshopen, som anpassas efter just era behov, innebär att ni tillsammans med en handplockad konsult från Esri Sverige går igenom och dokumenterar både era frågeställningar, behov och befintlig infrastruktur.

Workshopen ger er möjlighet att under en dag, helt utifrån de behov ni har, föra en dialog med en av våra experter om allt från teknik, funktioner och arbetsflöden till verksamhetsnytta och strategier för hanteringen av geografisk information och GIS. Temat för workshopen avgör ni utifrån er behovsbild och ni sätter ihop en lämplig grupp deltagare från de delar av er organisation som krävs för att nå målsättningen med workshopen.

Den första delen av dagen arbetar vi tillsammans för att skapa en gemensam bild av hur ni arbetar och vad som är viktigt för er. Utifrån det identifierar vi sedan gemensamt områden där det finns behov av förbättring och utveckling. Under eftermiddagen fokuserar vi på hur ArcGIS-plattformen kan tillföra effektivitet kopplat till era behov. Resultatet av dagen dokumenteras i en lista med aktiviteter och idéer.

Beroende på tema bemannar vi workshopen med den specifika kompetens ni behöver. Omfattningen för workshopen är i utgångsläget 1 dag, men kan beroende på omfattning vara längre. Ni väljer om ni vill ha workshopen i egna lokaler eller på något av våra kontor.


Pris

12 400 kr/dag
(exklusive förberedelser och restid)

Vi hjälper dig och din organisation till snabba resultat.

Kontakta oss för förslag →