Kickstart med FME Server

För dig som vill få en kickstart med FME Server erbjuder Esri Sveriges konsulter hjälp med detta. Vi kommer till er och installerar FME Server i er miljö. Därefter håller vi en endags workshop där vi går igenom de grundläggande kunskaperna för att nyttja och administrera FME Server på bästa sätt. Tjänstepaketet består av två delar som utförs under två dagar.

Dag 1 – Installation

Installation och konfiguration av FME Server enligt kundens önskemål. Implementation av befintliga FME Workspaces.

Dag 2 – Workshop

Workshop i kundens egen miljö där vi täcker in följande områden:

 • Användningsområden och olika scenarier
  – Hur kan vi använda FME Server?
 • Genomgång av FME Server tjänster
  – Vilka typer av tjänster fi nns och hur kan vi använda dem?
 • Arkitektur
  – Genomgång av FME Server komponenter
 • Administration
  – Hur administrerar vi FME Server?
 • Rollhantering och olika typer av användare
  – Vilka roller
 • Arbetsflöde för att skapa, publicera och underhålla workspaces på FME Server
  – Hur skapar och underhåller vi workspaces i FME Server?
 • Schemaläggning av workspaces
  – Hur schemalägger vi jobb i FME Server?

Pris

12 400 kr/dag
(exklusive förberedelser och restid)

Vi hjälper dig och din organisation till snabba resultat.

Kontakta oss för förslag →