Kickstart med Collector for ArcGIS

Collector for ArcGIS är en iOS och Android-app du kan använda för insamling av data i fält, logga var du befinner dig och utnyttja de data du samlar in till att fatta bättre beslut i rätt tid.

I Collector for ArcGIS använder du webbkartor du skapat i ArcGIS Online/Portal som innehåller redigeringsbara geoobjektslager. Du kan till exempel skapa nya och även redigera befintliga geometrier i fältinventeringar eller ta en bild med din telefon och genomföra en skaderapportering. Collector for ArcGIS stödjer även offline-editering och strömning av data.

För dig som snabbt vill komma igång med Collector for ArcGIS erbjuder Esri Sverige ett uppstartspaket där vi utifrån ert data. Vi går igenom hur ni publicerar redigeringsbara geoobjektslager till webkartor i ert ArcGIS Online-konto, och hur du använder dessa i Collector for ArcGIS.


Pris

12 400 kr/dag
(exklusive förberedelser och restid)

Vi hjälper dig och din organisation till snabba resultat.

Kontakta oss för förslag →