Introduktion till 3D i ArcGIS och Esri CityEngine

Följ arbetsflödet från indatabearbetning till webb-publicering under ett heldagsseminarium om 3D. Att visualisera och analysera i 3D behöver inte vara komplicerat om man har bra indata som är anpassade för ändamålet. Med färdigbearbetade indata kan man sedan gå vidare och vidareförädla sin geografiska information med olika typer av analyser, med visualisering och modellering. Slutligen vill man dela med sig av resultaten.

I ArcGIS med tillägget 3D Analyst och Esri CityEngine finns verktyg för att genomföra hela arbetsflödet. Under dagen går vi igenom olika moment och ger tips om metodval och vad man bör tänka på vid olika moment. Svenska indata i form av nationella höjdmodellen och GSD-data används i demonstrationerna.

Målgrupp

Seminariedagen riktar sig till dig som ska arbeta i våra produkter med denna typ av data och dessa moment och vill veta hur!

Seminariedag

Det är en mycket informationstät dag men det finns utrymme för frågor och önskemål. Under dagen går vi bland annat igenom:

  • Översikt över ArcGIS 3D-applikationer och CityEngine
  • Hantera och kvalitetsgranska Lidar-data
  • Datatyper i 3D, metoder för att göra 2D-data till 3D
  • Skapa, använda och hantera mosaikdataset för LAS-data och höjdraster, dela ut med ArcGIS Server och gör data tillgängliga i organisationen
  • Analyser i 3D, för olika tillämpningar och för att anpassa data för visualisering (bearbeta attributdata)
  • Datautbyte mellan ArcGIS och CityEngine
  • Arbetsflöde för att visualisera från 2D till 3D, använda 3D-symboler, tillämpa modelleringsregler, redigera 3D-objekt i CityEngine och använda texturer
  • Tillämpa regelpaket i ArcGIS
  • Exportera till webbscener från CityEngine och ArcGIS
  • Dela webbscener på ArcGIS Online och lokalt

Pris

12 400 kr/dag
(exklusive förberedelser och restid)

Vi hjälper dig och din organisation till snabba resultat.

Kontakta oss →