Gemensam GIS-portal tillgängliggör data när och där det behövs

Vassa analyser och kraftfulla beslutsunderlag ger konkurrensfördelar. I jakten på det försprånget gäller det att använda de resurser som organisationen faktiskt har på ett smart sätt. I Holmen Skogs fall har synen på geodata som en strategisk resurs varit vägledande i arbetet med att skapa förutsättningar för att i varje situation ge medarbetarna tillgång till rätt information och rätt funktionalitet. Analyser är prioriterade och införandet av en geodatastrategi innebär att krafter fokuseras på att bygga och förvalta en infrastruktur som stöder en effektiv informationsförsörjning, gör det enkelt att hitta rätt information och frigör tid att ta fram skarpa analyser att distribuera till berörda delar av organisationen.

"Geodataplattformen skapar absolut förutsättningar för Holmens digitala resa."

Lisa Nilsson, IT-chef på Holmen Skog

Smart hantering av data

Holmen Skog har jobbat länge med geografisk data, så det finns en vana i verksamheten vid att använda den här typen av information. För att utnyttja sina stora datamängder på ett effektivt sätt har organisationen gjort en omstart och skapat förutsättningar för en modern samarbetsplattform. Resultatet är en portallösning som bygger på ArcGIS Online. Lösningen, som är tjänstebaserad, ger organisationen ett centralt geodatalager som uppdateras i ett automatiserat flöde, vilket säkrar hög datakvalitet och frigör tid för att förädla data till värdefulla, återanvändningsbara informationsprodukter.

Verklig nytta för användaren

Att snabbt leverera verklig nytta till hela organisationen är en utmaning. Istället för att visa allt för alla hela tiden satsar Holmen Skog på att ge riktade informationsmängder till rätt målgrupper. Den som jobbar med skötselplanering ska till exempel ha tillgång till just den information han eller hon behöver, samma sak gäller virkesköparen och så vidare. Holmens mobila fältstödsapp som inköpare använder i sina surfplattor är ett konkret exempel på en sådan paketering, som det är möjligt att ta fram relativt snabbt och enkelt eftersom rätt GIS-miljö är på plats.

Har du samma utmaningar?

Många verksamheter brottas med utmaningen att hantera stora datamängder på ett smart sätt. Det handlar både om infrastruktur och att leverera ett kraftfullt beslutsstöd. För data som inte når rätt målgrupp i rätt form gör ingen nytta. Holmen Skog har byggt en stabil lösning på standardprodukter och har dessutom skapat en stark förvaltningsorganisation. Det gör att bara fantasin sätter gränser för vilka fokuserade informationsprodukter, analyser och appar man kan skapa för organisationens bästa.