Bättre beslutsunderlag med geografisk affärsanalys

Få branscher i Sverige utvecklas lika snabbt som detaljhandeln. Samtidigt är det en bransch som står inför stora utmaningar. Utmaningarna finns i hela värdekedjan. Från etablering av nya butiker till ökade krav på att sälja via flera kanaler. Bättre beslutsunderlag blir en förutsättning för att klara utmaningarna och skapa framgång.

Den geografiska komponenten kan tillföra en dimension i många analyser för att få ett bättre beslutsunderlag för att bidra till ökade intäkter, högre marginal och lägre kostnader.

Kontakta oss

Kontakta oss

Skapa förutsättningar för ökade intäkter

Att besluten ska bädda för ökade intäkter vare sig det är genom fler butiker, fler kunder eller en högre transaktion per kund är en självklarhet. Men hur kan man dra nytta av den geografiska dimensionen i sina data för att få ett bättre beslutsunderlag för att öka möjligheten att skapa generera högre intäkter?