Stöd vid kris - före, under och efter


En aktuell nulägesbild, inom verksamheten och i samarbete med andra, är avgörande för att kunna sätta in rätt resurser på den plats det behövs som mest. Genom att addera det geografiska perspektivet – en exakt position för var – till befintliga data ges den översikt som krävs för att fatta kompetenta beslut i komplexa lägen.

Faser i krishantering

karta översvämningsrisk

Före: Var förberedd

Beredskap och planering är det första steget för att ha en effektiv krishantering när katastrofen är ett faktum. GIS är en kraftfull komponent och ett viktigt stöd för att identifiera de största svagheterna, potentiella hot, vilken infrastruktur som är kritisk och andra faktorer som är viktiga i beredskapsarbetet.
Läs mer om förberedelsearbetet

Ledningscentral

Under: Aktuell lägesbild

Skapa klarhet mitt i kaoset genom att ge alla en aktuell lägesbild av den rådande situationen. Det är först då som insatsledare kan fatta de kompetenta besluten och ledningscentraler kan delegera ut fältpersonal och fördela resurser. Att ha koll på läget handlar om att veta vad som sker, och exakt var.
Läs mer om att hantera pågående kriser

Med Collector i kris

Efter: Återuppbyggnad

Få en överblick över konsekvenserna av en kris genom att kartlägga de skador den orsakat och samordna återuppbyggnadsinsatser. Vad och vilka har drabbats? Var och på vilket sätt? Kunskapen är kritisk när ni ska planera insatser för återuppbyggnad, och för att förhindra att samma sak inträffar igen. Läs mer om att bygga upp igen och förhindra

Fatta välgrundade beslut

Vid demonstration

2000-talets Sverige svårare att försvara

Omvärlden har förändrats och med det hur vi håller vårt land säkert och invånarna trygga. När influenser kommer från så många håll samtidigt krävs också förberedelser och säkerhetsarbete på fler nivåer. Då kan teknik som har förmågan att identifiera risker vara avgörande.
Läs mer

helikopter släcker brand

Aktuell lägesbild avgörande vid kris

När krisen är ett faktum finns det inte tid för eftertanke. Insatserna och åtgärderna måste sättas in omgående. Då krävs en aktuell lägesbild och kunskap om exakt var resurser behövs som mest. Det är först då som insatsledare kan fatta de kompetenta beslut som krävs.
Läs mer

Exempel från verkligheten

Collector i fält

Försvarsmakten väljer fältapp för övning

När Försvarsmakten behövde rekognosera vilka markområden som var lämpliga för övningen Aurora, och likaså kunna rapportera markskador, föll valet på en digital fältapp.
Läs mer

Kraftledning

Övervakar blixtar i realtid – säkrar ström

Svenska kraftnät behöver snabbt kunna utröna om en blixt är orsaken till ett strömavbrott och var den i så fall slagit ner, för säkrare strömförsörjning. Därför flödar man in realtidsdata om blixtar från hela Nordeuropa.
Läs mer

Krismyndighet testar beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, använder sig av crowdsourcing för att bli bättre förberedd inför en kris. Läs mer

Skogsbrand under kontroll med smarta kartor

Under den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 fick räddningsledningen erfarenhet av precis hur mycket en aktuell överblick med smarta kartor kan hjälpa till nära tuffa beslut måste fattas snabbt. Läs mer

Stöd

Manual: Aktuell lägesbild i din verksamhet

Arbetar du i en verksamhet där personal på kontor och i ledningscentralen skulle ha stor nytta av att direkt kunna ta del av vad som sker ute på fält? Där personal behöver tillbringa mer tid i fält än med rapportskrivande? Då ska ladda ner vår manual om aktuell lägesbild och läsa mer om hur GIS kan hjälpa din verksamhet. Ladda ner "Aktuell lägesbild med GIS"

Esri Disaster Response Program

När en katastrof inträffar är behovet av hjälpinsatser stort. Därför finns Esri Disaster Response Program, som ger möjligheten till hjälp av Esris experter, produkter och data, 7 dagar i veckan 24 timmar om dygnet. Be om hjälp

Ladda ner manualen här

Fyll i din e-post så skickar vi över vår manual om aktuell lägesbild och hur GIS kan hjälpa din verksamhet att arbeta smartare.