Skogsnäringen

Smarta beslut i skogen – idag och imorgon

Skoglig verksamhet är komplex med många faktorer att ta hänsyn till. Som verksam inom branschen måste du se till att skogen frodas och mår bra, samtidigt som verksamheten ska drivas på ett affärsmässigt, lönsamt sätt. En modern aktör inom skogsnäringen måste helt enkelt både jobba för ett långsiktigt hållbart skogsbruk och ha redskapen för att snabbt kunna agera vid nya och ändrade förutsättningar i omvärlden. Genom att använda geografisk information och analys på ett smart sätt får din verksamhet ett vasst beslutsstöd, och en kraftfull plattform för effektiv skogsvård, planering och samarbete i hela organisationen och genom hela försörjningskedjan.

"Vi har fått helt nya möjligheter att leda och styra verksamheten. Dessutom slipper vi en massa pappersarbete, vilket sparar otroligt mycket tid och pengar."

Örjan Nilsson, Projektledare på Sveaskog

Utmaningar för den skogliga försörjningskedjan

Blå sexkantig ikon med kikare

Prognoser

Vilken typ av råvara behövs var på lång och kort sikt? Och hur kan vi tillgodose det behovet? Det är frågor som behöver besvaras med så stor precision som möjligt för att driva en skoglig verksamhet som är stark både strategiskt, taktiskt och operativt. Prognosarbetet är mångfasetterat och påverkas av många dimensioner, där den geografiska bidrar med en överblick och tydlighet.

Blå sexkantig ikon med diagram

Beslutsunderlag

Att använda verksamhetens data på ett smart sätt är en nyckel till framgångsrik skogsskötsel. I kombination med era verksamhetssystem ger kartor och geografisk analys en helhetsbild av läget i försörjningskedjan. Verksamheten får verklig koll på råvarutillgången i förhållande till industrins behov och kan fatta välgrundade beslut om hur det tillgodoses.

Blå sexkantig ikon med checkruta

Uppföljning

Det är kostsamt både att fortsätta göra fel och att sluta göra rätt. Därför är vass uppföljning, gärna i realtid, a och o i varje organisation. Det är relativt enkelt att se vad som har hänt, att förstå varför är ofta betydligt svårare. Vi brukar säga att när du ser var förstår du också varför. En geografisk komponent i uppföljningen är värdefullt för att verkligen förstå orsak och verkan i verksamheten.

Använd data

Tre smartphones med kartappar

Gemensam GIS-portal gör data tillgängligt för alla

Holmen Skog hanterar data som en strategisk resurs och skapar på så sätt snabbt verkligt värde för användarna.
Om att hantera stora datamängder smart

Karta med markeringar i olika lila nyanser

Smart dataanvändning bäddar för rätt beslut om ditt skogsbestånd

Utnyttja kraften i skogliga grunddata och effektivisera planeringen av gallringen i ditt skogsbestånd.
Ladda ner receptet: Få koll på gallringsbehovet

Smart hantering av data i skogen

Nyckeln till effektivt arbete i fält är att använda ett och samma system genom hela arbetsflödet – från kontor till skog. Resultatet blir kortare ledtider och inte minst kvalitetssäkrat insamlat data. Hör om Sveaskogs erfarenheter

Öppna data skapar värde för skogsnäringen

Aktuella data av hög kvalitet är en grundförutsättning för riktigt skarpa analyser, vassa beslutsunderlag och smart planering. Om öppna skogsdata från Skogsstyrelsen

Fatta välgrundade beslut

Karta med fält i röda och gula nyanser

Effektivisera prospekteringen av ny täkt

Valet av plats för att anlägga en ny täkt är ett bra exempel på beslut där du behöver ta hänsyn till många fakta. Vi tar hjälp av geografisk analys.
Ladda ner fiktivt exempel på beslutsunderlag

Karta med fält i gult, orange och rött

Bättre inköp med skarpt beslutsstöd

Att se data visualiserat på en karta ger många aha-upplevelser. Prova och du kommer att märka hur de mest komplexa samband blir tydliga.
Se beslutsunderlaget som visar var köpkonkurrensen är störst

Vad kan kartan som inte kalkylarket kan?

Visste du att du på egen hand kan skapa vassa kartor som gör din rapport komplett och presentationen du ska hålla ännu bättre? Varje van Excel-användare klarar det hur enkelt som helst. Se inspelat webbinar med skogliga exempel

Mer inspiration

Användargränssnitt med karta och data

Kartbaserad webbportal knutpunkt

En webbportal där kartan är central ger ökad kontroll och effektiviserar planering, styrning och uppföljning av verksamheten.
Om nyttan med Sveaskogs Skogsvårdsportal

Flygfoto med fält i blå nyanser

Trendspaning i den skogliga forskarvärlden

Nyfiken på vilka utmaningar skogsnäringen står inför och vilka vägar branschen väljer för att ta sig an dessa?
Missa inte vår intervju med Erik Willén på Skogforsk

Plattformen

Surfplatta, smartphones och datorer med kartor

Stärker hela din organisation

Analysera, visualisera och dela geografisk information.
Om möjligheterna med ArcGIS

Kod mot blå bakgrund

API:er, SDK:er och konfigurerbara appar

En mogen och komplett plattform för utvecklare.
developers.arcgis.com

Erbjudande

Allt du behöver ryms i din ficka

Ett erbjudande för verksamheter inom skogsbranschen som har upp till 10 anställda och snabbt vill dra nytta av fördelarna med ett modernt mobilt GIS. Om nyttan och erbjudandet

Vill du veta mer?

Martin Forsslund hjälper dig att få klarhet i hur geografisk information och analys stärker din verksamhet genom hela den skogliga försörjningskedjan. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Martin Forsslund

Business Area Manager - Forestry

Tel: 073-988 55 27