Dataportal blir nyckel till en guldgruva

Alla pratar om öppna data. Det ligger verkligen i tiden. Med efterfrågan från privatpersoner och organisationer följer krav från politiker och andra beslutsfattare. Allt mer data släpps också fritt och en guldgruva av information blir i och med det tillgänglig och användbar för alla. Hos Kalmar kommun är hanteringen av data i allmänhet och öppna data i synnerhet något man diskuterar och jobbar aktivt med. Det gäller att hänga med i utvecklingen och de som jobbar med GIS och geodata inom kommunen har tagit taktpinnen. När de vid årsskiftet 2014/15 fick ett halvår på sig för att ta fram och publicera ett gränssnitt, låt oss kalla det en dataportal, för att tillgängliggöra öppna data för allmänheten satte arbetet igång på allvar.


Webbgränssnitt för Kalmar kommun portal för öppna data, startsidan

Vad gjorde de?

Ett par alternativ utvärderades och när man insåg att ArcGIS Open Data gjorde det möjligt att skapa en webbplats, som dessutom kunde följa kommunens grafiska profil, bara genom att konfigurera föll valet på appen. Att den ingår i ArcGIS Online som kommunen redan använder var också en fördel. Med hjälp av ArcGIS Open Data kunde den egna personalen snabbt komma igång och lägga upp den struktur och de datakategorier som organisationen redan var van vid och kände igen. Med det gjort är det enkelt både att administrera informationen om och att publicera själva datat. Kalmar kommun har valt att börja med att publicera sitt eget kommunala data, om allt från översiktsplan och skolor till cykelpumpar i staden. Det här datat är nu lättare att hitta och dessutom presenterat på ett snyggt och mer strukturerat sätt. Mer lättillgängligt helt enkelt.

Webbgränssnitt för Kalmar kommun portal för öppna data

Har du samma utmaningar?

På det här sättet har Kalmar kommun effektiviserat processen för att dela öppna data och förenklat samarbete, både internt mellan olika delar av verksamheten och externt med andra organisationer. Har du samma behov? Då är en sådan här lättadministrerad portal där vilken användare som helst själv enkelt kan hitta och hämta det data han eller hon behöver, i en aktuell version och i det format som behövs just där och då, lösningen. Förutom de här tydliga, praktiska nyttorna ser Kalmar kommun dessutom [data.kalmar.opendata.arcgis.com] som ett ansikte utåt och ett sätt att marknadsföra sin verksamhet och de resurser som finns där.


”I Kalmar tror vi att öppna data ligger i tiden och bestämde oss för att förekomma efterfrågan. Vi letade efter en lämplig plattform, och bestämde oss för att testa ArcGIS Open Data. Ganska snabbt har vi nu tagit fram en sida och delat ut data.”

Sabina Bernhard, GIS-samordnare på Kalmar kommun

Vi berättar gärna mer om ArcGIS Open Data

Kontakta oss →