GIS på hemmaplan – kartor i Excel

Kart- och GIS-enheten får uppdrag från alla delar av organisationen i Västerås stad. Uppdragen kan handla om allt från att leverera en karta i pdf-format eller skapa en karttjänst till att göra analyser och kopplingar till verksamhetssystem. Det finns till exempel många återkommande beställare som har data i en Excel-tabell som de helt enkelt vill visa som punkter på en karta.


Kalkylark i Excel och kartor i webbgränssnitt och app i smartphone

Vad gjorde de?

En tanke om att det borde finnas bättre sätt att hjälpa de här kollegorna växte fram. Kanske skulle de till och med kunna ta fram kartorna helt på egen hand. En sådan lösning skulle innebära en effektivisering för enheten och frigöra tid för uppgifter som verkligen kräver en GIS-expert. När kart- och GIS-enheten upptäckte ArcGIS Maps for Office, som de redan hade tillgång till via sitt ArcGIS Online-abonnemang, installerades därför tillägget i Microsoft Excel hos ett antal vana Excel-användare i olika delar av organisationen. Ofta innehåller nämligen beställarnas Excel-tabeller postnummer eller kanske till och med x- och y-koordinater. Det betyder att de nu enkelt kan ta fram egna snygga kartor till sina rapporter, presentationer och beslutsunderlag. De kan även få ut lite mer av kartorna genom att göra hot spots direkt i Excel.

Har du samma utmaningar?

ArcGIS Maps for Office gör det möjligt att sätta ett enklare GIS i händerna på vem som helst. Man behöver inte vara ett GIS-proffs för att kunna omvandla siffror till kartor. Det räcker att kunna Excel. I Västerås fall handlar det till exempel om en strateg på skolförvaltningen som vill se var de elever som går på en viss skola bor och en brottsförebyggare som kan omsätta brottsstatisk från polisen i tydliga kartor. Eftersom de är vana Excel-användare har tröskeln varit låg för att komma igång med att självständigt använda sitt nya tillägg. I Västerås är nästa steg att sprida ArcGIS Maps for Office till fler och dessutom utnyttja möjligheterna att enkelt dela och samarbeta kring de kartor som skapas i Excel.


”Kan man Excel är det enkelt att ta till sig det här. Då förstår man metodiken.”

Linda Thorell, projektledare på Västerås stad

Vi berättar gärna mer om att göra kartor i Excel

Kontakta oss →