Helsingborg skapar en stadsgemensam digital kopia av staden

Geografisk information och kartor är en verklig tillgång för hela organisationen. För att åstadkomma det har Helsingborgs stad tagit ett helhetsgrepp och går nu från en ”systemsoppa” till en samlad GIS-lösning och resurs för allt från politiker, tjänstemän, kontaktcenter och personal i fält till stadens invånare och företagare. Nyttoeffekter som en mer hållbar organisation, effektivare verksamhet och bättre och snabbare beslut är drivkrafter i arbetet.

Vad gjorde de?

För Helsingborgs stad är den geografiska dimensionen sedan länge en naturlig del av verksamheten. I projektet Platsen Helsingborg arbetar man fram en stadsgemensam plattform för hanteringen av geografisk information. Visionen är att med stöd av sitt nya GIS skapa en öppen och tillgänglig digital kopia av staden med information om både då- och nutid, plus möjlighet att visualisera framtida scenarion. Lättillgänglighet för alla som behöver det, möjligheten att ställa frågor till systemet och få svar som skapar ny information och bäddar för kloka beslut, är centralt. För att åstadkomma det här har man valt ArcGIS som sin GIS-plattform. Se filmklipp 

Illustration sambarbetsplattform

Har du samma utmaningar?

Idag ställs organisationer inför allt större krav på samarbete, tillgänglighet, effektivitet och beredskap att snabbt anpassa sig till nya behov. Ett modernt GIS ger alla möjligheter att fokusera på de tjänster och den information man ska leverera till sina användare, både internt och externt. Verklig nytta och människan står i centrum istället för en snårig driftmiljö. Därför är det klokt att, liksom Helsingborgs stad, ta steget in i en ny tid med en kommungemensam GIS-plattform.

”Om vi kan få informationen i den digitala kopian av staden att flöda mellan olika verksamheter kan vi åstadkomma så mycket mer.”

Björn Lahti, projektledare för Platsen Helsingborg

9 IT-principer som Helsingborgs stad använde i sin upphandling

Läs här →