Släpp loss kartan i hela din organisation

Olika roller i din organisation har nytta av kartor och geografisk information på olika sätt. Vissa har ansvar för att administrera och utveckla geodata, andra ska göra skarpa analyser, medan en tredje grupp av användare behöver få tillgång till och möjlighet att konsumera fakta och kartor för att kunna samarbeta effektivt eller fatta riktigt bra beslut.

Figur med karta omgiven av fyra personer

Kommunala roller och behov

GIS-plattformen är ett stöd för processer i hela organisationen. Vi har sammanställt behov och exempel på lämpliga verktyg för ett urval av roller i den kommunala verksamheten.

Få en överblick över vad kartan kan göra för din kommun

Ladda ner rollmatrisen →