Bättre beslutsunderlag med geografisk affärsanalys

Få branscher i Sverige utvecklas lika snabbt som detaljhandeln. Samtidigt är det en bransch som står inför stora utmaningar. Utmaningarna finns i hela värdekedjan. Från etablering av nya butiker till ökade krav på att sälja via flera kanaler. Bättre beslutsunderlag blir en förutsättning för att klara utmaningarna och skapa framgång.

Den geografiska komponenten kan tillföra en dimension i många analyser för att få ett bättre beslutsunderlag för att bidra till ökade intäkter, högre marginal och lägre kostnader.