Få aktuell lägesbild


Ladda ner vår manual

Få koll på vad som händer

Att veta vad som sker och var är viktigt, till och med avgörande, i allvarliga situationer. Genom att dra nytta av den senaste GIS-tekniken blir din verksamhet bättre rustad för vardagens händelser och kan agera snabbt när det oväntade sker. Dessutom frigörs tid som idag läggs på rapportering och pappersarbete. Vi har tagit fram en manual som berättar mer.

Det här berättar vi om

Visar på touchkarta

Kartan skapar lägesbild

I takt med att händelserna rapporteras in löpande uppdateras den digitala GIS-kartan och visar en aktuell bild av läget. Det ger goda grunder till bättre beslut och insatser som kan sättas in snabbare.

Ledningscentral med koll

Ledningscentralen ser

När det geografiska perspektivet är en naturlig del av rapporteringarna blir kartan till en översikt där mönster och trender kan identifieras i realtid. Det ger en översikt som inte går att uppnå på annat sätt.

Rapporterar från fält

Minskat pappersarbete

Tiden som behöver läggas på pappersarbete och administration minskar när GIS-teknik möjliggör direktrapportering, kommunikation och visualisering oavsett var man befinner sig.

Ladda ner manualen här

Fyll i din e-post så skickar vi över vår manual om aktuell lägesbild och hur GIS kan hjälpa din verksamhet att arbeta smartare.

Mats Fröjdenlund

KAM Defence and National Security

Tel: 026-15 05 37