När det är nuet som räknas

En aktuell nulägesbild, inom verksamheten och i samarbete med andra, är avgörande för att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid. Genom att addera det geografiska perspektivet – en exakt position för var – till befintliga data ges den översikt som krävs för att fatta kompetenta beslut i komplexa lägen.

Solutions

Rätt prioriteringar

När en kris, katastrof eller annan allvarlig händelse är ett faktum är det absolut viktigaste att insatsledare och beslutsfattare har en aktuell och korrekt bild av nuläget. De behöver veta vad som sker och var, för att kunna göra riktiga prioriteringar.

GIS garanterar platsen

För att veta var hjälpen behövs som mest krävs tillförlitlig information om platsen. Då är geografiska koordinater oumbärliga. Genom att samarbete via ett GIS-system kan insatsledare vara säkra på att platsdatat är korrekt, både den man samlar in och den man kommunicerar ut till personal i fält.

Datan är säker

Förutom att bidra med platsdata ger ett GIS också en total översikt som kan uppdateras i realtid. För att känslig data bara ska nå en utsedd grupp hanteras den hela tiden säkert inom den IT-infrastruktur man valt, till exempel på egna servrar om det är ett krav. Samtidigt kan utvalt data spridas externt om man vill.

Så skapar GIS ordning i kaoset

Uppdaterad data

Kombinera alla era datakällor med geografin som gemensam nämnare för att skapa en aktuell bild av situationen. Använd informationskällor från er personal, era verksamhetsdata och information från omvärlden såsom sociala medier.

Beslutsunderlag

Ge er operativa ledning en gemensam bild av den rådande situationen så att de har ett tillförlitligt underlag för att besluta vilka åtgärder som ska vidtas. Vilka vägar ska stängas? Vilka områden ska evakueras? Till vilka platser ska insatserna prioriteras?

Dela data

Dela med er av en uppdaterad lägesbild till de som behöver ha informationen. Förutom insatsledning och personal på plats kan det vara allt från samarbetspartners till samhällskritiska organisationer och vanliga medborgare.

Hur kan det fungera?

En uppdaterad nulägesbild av situationen

I en krissituation är det viktigt att ha en aktuell bild av händelseförloppet. Men hjälp av applikationen Operations Dashboard for ArcGIS kan ni skräddarsy visning av den information som är viktig för er. Realtidsdata från en mängd olika datakällor (data från personal i fält, väder, sociala medier och så vidare) strömmar in och visualiseras löpande. Med Dashboard ser ni inte bara en dynamisk karta utan även olika vyer av resultatet såsom diagram och mätare.

Läs mer om Operations Dashboard

Information till dem som behöver den

Skapa en gemensam vy över stora mängder av information som påverkar den rådande situationen. Dela den lätt med andra myndigheter, allmänheten och dem som ska ha tillgång till informationen och ge en uppdaterad bild över hur situationen påverkar deras verksamhet och vilka insatser de behöver vidta. Säkerställ att bara de som ska ha känslig information har tillgång till den.

Få en bild av flyktingkrisen i Syrien

Tjäna tid på att använda andras kunskap

Slösa inte tid på att försöka etablera egna appar i en nödsituation. Använd istället förkonfigurerade mallar för att skapa en gemensam lägesbild.

Läs mer om ArcGIS for Emergency Management

Stöd

Manual: Aktuell lägesbild i din verksamhet

Arbetar du i en verksamhet där personal på kontor och i ledningscentralen skulle ha stor nytta av att direkt kunna ta del av vad som sker ute på fält? Där personal behöver tillbringa mer tid i fält än med rapportskrivande? Då ska ladda ner vår manual om aktuell lägesbild och läsa mer om hur GIS kan hjälpa din verksamhet. Ladda ner "Aktuell lägesbild med GIS"

Ladda ner manual

Fyll i din e-post så skickar vi över vår manual om aktuell lägesbild och hur GIS kan hjälpa din verksamhet att arbeta smartare.