När vardagen sakta återvänder

Få en överblick över de totala konsekvenserna av krisen genom att kartlägga de skador den orsakat. Vilken infrastruktur är förstörd? Hur stor del av befolkningen är drabbad? Informationen är kritisk när ni ska planera insatser för återuppbyggnad och vara bättre förberedda inför framtida händelser.

Det börjar med sortering

Det där som inte fick hända, det oväntade, det oönskade inträffade. Nu när det är över är det dags att börja sortera i resterna, att se vad som är skadat, vad som påverkats och var situationen är som värst. Att samla in och sortera bland konsekvenserna är första steget i en återuppbyggnadsfas.

Kollegor ser resultatet direkt

Med mobiler och enheter kopplade till ett geografiskt informationssystem kan personalen som dokumenterar, fotar och bedömer skadornas omfattning på plats rapportera in sina slutsatser löpande. Allt som krävs är uppkoppling till internet. Medarbetare på kontoret ser resultatet direkt via samma GIS-plattform och behöver inte vänta på att kollegorna återvänder till sina skrivbord.

Snabbare återuppbyggnad

När medarbetare på kontor utan fördröjning kan se vad kollegan i fält rapporterar in ger det ett parallellt och snabbare arbetsflöde. Effekten av det blir att planering och beslut kan fattas snabbare och att återuppbyggnaden kan sätta igång tidigare. Med hjälp av teknik där geografin får spela en grundläggande roll tar återgången till vardagen kortare tid.

GIS i återuppbyggandsfasen

Samla in

Ge fältpersonal möjligheten att med GIS-teknik direkt i fält dokumentera skador på till exempel byggnader, vägar och andra konstruktioner som blivit påverkade.

Bedöm

Personal på plats gör en bedömning av skadorna. Vilka områden är mest drabbade? Vilka kritiska delar av infrastrukturen är mest utsatta?

Bygg upp

I takt med att skaderapporterna kommer in kan beslut börja fattas direkt och prioriteringar göras tidigare i processen. Då går återuppbyggnaden går snabbare.

Hur kan det fungera?

Datainsamling

Ge er fältpersonal en effektiv fältapplikation för att dokumentera skadorna. Ta bilder, samla in detaljerad information om skadorna och hur konstruktioner blivit påverkade.

Appar för datainsamling i fält

Delge information

Använd dynamiska kartor för att ge allmänheten uppdaterad information om hur ni planerar återuppbyggnaden och hur den fortskrider. Publik information såsom vilka områden som fortfarande är farliga att vistas i, skyddade platser, evakueringsområden och realtidsdata från sociala medier kan vara viktig information för allmänheten.

Se hur allmänheten fick viktig information under jordbävningen i Napa

Använd “best practice”

Spendera inte för mycket tid på att skapa egna interaktiva appar för att planera återuppbyggnaden. Nyttja istället de färdiga mallar som finns. Vi har skräddarsytt fokuserade mallar för att snabbt komma igång med återuppbyggnadsfasen.

Läs mer om ArcGIS for Emergency Management

Stöd

Manual: Aktuell lägesbild i din verksamhet

Arbetar du i en verksamhet där personal på kontor och i ledningscentralen skulle ha stor nytta av att direkt kunna ta del av vad som sker ute på fält? Där personal behöver tillbringa mer tid i fält än med rapportskrivande? Då ska ladda ner vår manual om aktuell lägesbild och läsa mer om hur GIS kan hjälpa din verksamhet. Ladda ner "Aktuell lägesbild med GIS"

Ladda ner manual

Fyll i din e-post så skickar vi över vår manual om aktuell lägesbild och hur GIS kan hjälpa din verksamhet att arbeta smartare.