Planera för att undvika kriser

Det bästa sättet att vara förberedd på en kris eller allvarlig händelse är att ha övat på möjliga scenarios innan, och att ha rutiner och processer som gör det möjligt att förutse avvikelser och risker. Då kan kriser i bästa fall undvikas helt. GIS-baserad teknik är en ovärderlig hjälp i detta.

Samverkan viktigt

Idag är det regel snarare än undantag att organisationer och myndigheter i Sverige behöver samarbeta i olika grupper och råd för att uppnå gemensamma mål. Sådana samverkansformer underlättas av tekniska system som inbjuder till samarbete och utbyte av information, både inom och mellan organisationer.

Data delas

Information och annan data behöver samlas in på något sätt. Hur det sker varierar mellan verksamheter. Ibland köps data in från annan part, ibland kompletteras den med intern kunskap, ibland samlas data in direkt från personal ute i fält. Gemensamt är dock att all denna data behöver kunna hanteras och analyseras på ett smidigt sätt.

Karta visar riskerna

När datan bearbetas i ett GIS-baserat system går det att visualisera med en karta var potentiella risker eller hot kan uppstå. Det skapar den insikt och överblick som krävs för att kunna fatta beslut och justera processer som gör att brott och olyckor kan undvikas. Med GIS som en del av en samverkansplattform är det lättare att förutsäga och förhindra det oväntade.

Varför GIS i planeringsarbetet?

Förutsäg

Analysera historiska händelser tillsammans med era egna data och externa data för att se var det är mest sannolikt att framtida kriser uppstår.

Modellera

Jämför och modellera olika scenarios för att förstå hur till exempel en översvämning eller olycka med kemiska utsläpp skulle påverka samhället.

Förbered

Identifiera vilka kritiska tillgångar som finns i ert samhälle eller infrastruktur som snabbt behöver säkras om en allvarlig kris eller olycka inträffar.

Hur fungerar det?

Analysera & modellera

Dra nytta av analys- och modelleringsverktyg i ArcGIS för att bättre förstå hur olika hot kommer att påverka er verksamhet och samhället. Verktygen går att använda för att analysera alla scenarier som kan inträffa vid en krissituation, allt ifrån konsekvenser av ett kemiskt utsläpp till planering av evakueringsvägar.

Läs mer om analyser

Ge alla tillgång till informationen

En god beredskap kräver att alla som behöver ha informationen har tillgång till den, oavsett vilken roll de har i krishanteringsarbetet. Genom ArcGIS-plattformen kan ni tillhandahålla informationen dygnet runt till alla som behöver den, oavsett om de vill ha tillgång till informationen ute i fält eller är kommuninvånare som är inne på er hemsida. Plattformen har stöd för alla typer av enheter, från smartphone och surfplatta till arbetsdatorn.

Se hur Karlstad kommun informerar sina kommuninvånare om översvämningsrisken

Lösningar för krisberedskap

För att du ska komma igång snabbt och smidigt med planeringsarbetet har vi tagit fram kostnadsfria mallar som är skräddarsydda för katastrofplanering. Det finns mallar för allt ifrån analys av översvämningsrisker till evakueringsplaner.

Läs mer om ArcGIS for Emergency Management

Stöd

Manual: Aktuell lägesbild i din verksamhet

Arbetar du i en verksamhet där personal på kontor och i ledningscentralen skulle ha stor nytta av att direkt kunna ta del av vad som sker ute på fält? Där personal behöver tillbringa mer tid i fält än med rapportskrivande? Då ska ladda ner vår manual om aktuell lägesbild och läsa mer om hur GIS kan hjälpa din verksamhet. Ladda ner "Aktuell lägesbild med GIS"

Ladda ner manualen här

Fyll i din e-post så skickar vi över vår manual om aktuell lägesbild och hur GIS kan hjälpa din verksamhet att arbeta smartare.