Bädda för välgrundade beslut

Just nu pågår den mest omfattande infrastruktursatsningen inom svensk telekom genom tiderna. Ett modernt telekomnät byggs ut både i stad och på landsbygd, och det ska gå fort. Fler ska på kort tid få tillgång till snabbt bredband. Därför är det strategiskt viktigt att kunna projektera nätutbyggnaden så optimalt som möjligt. Operativt blir du sedan en stark aktör om du planerar och utför underhåll och utveckling av nätet på ett effektivt sätt. Komplettera organisationens IT-miljö med ett stöd för att hantera geografisk information, så har du alla möjligheter att uppfylla de här kriterierna och bäddar för en lönsam verksamhet med nöjda kunder.

Var ska du investera?

Kombinera alla era datakällor, interna och externa, med en geografisk dimension och få ett beslutsunderlag som är lätt att förstå i alla delar av organisationen. Kartan ger beslutsfattaren en tydlig bild av relationen mellan var befintliga och potentiella kunder finns, nätets dragning och utväxlingen av olika investeringsalternativ. Han eller hon kan till och med testa olika scenarier och prioritera utbyggnad där den ger bäst effekt och är mest kostnadseffektiv.

Vilken kapacitet behövs?

Kraven från kunderna ökar. De förväntar sig kvalitativ tele- och datakommunikation, och bra service förstås. Använd information om nätet hur nätet används, gör en geografisk analys och visualisera prognoser över vilket telekomnät som behövs på kort och lång sikt på olika platser. På så sätt kan du planera utveckling och underhåll av nätet där och när det behövs och upprätthåller både en god service och förbättrar lönsamheten.

En lösning för telekom

Idag måste all verksamhet hantera komplexa samband och stora datamängder. Det gör organisationer som tar till sig nya sätt att analysera, visualisera och dela information till vinnare. Att kombinera befintliga verksamhetssystem med en geografisk dimension ger din organisation nya möjligheter till ett skarpt beslutsstöd, en effektiv plattform för samarbete och kommunikation, modern verksamhetsledning och smart arbete i fält.

Det här kan du göra med ArcGIS

Vill du veta mer?

Torbjörn Beite hjälper dig att få klarhet i hur en geografisk komponent i era beslutsunderlag och verksamhetsstöd kan göra er verksamhet mer effektiv. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Torbjörn Beite

Key Account Manager Telecom

Tel: 070-591 92 01