Lyckas med crowdsourcing

Kvantitet med kvalitet

Crowdsourcing är ett effektivt sätt att ta hjälp av allmänheten för att samla in information, kopplad till en viss plats, som din verksamhet behöver. Med rätt förutsättningar har du alla möjligheter att samla in stora mängder kvalitetssäkrad information som det dessutom är enkel att vidareförädla. Kvantitet med kvalitet med andra ord. Här ger vi dig grunderna för crowdsourcing. Häng med!

"Ska du till exempel samla in information om en park, se till att de som besöker parken kan hitta informationen om hur de kan delta – just där i parken. "

Tips som förenklar din crowdsourcing

Så här börjar du crowdsourca

1. Välj rätt kanal för insamling

Det enklaste sättet att tillhandahålla en bra lösning för den som ska lämna informationen under en crowdsourcing är nästan självklar: skapa och sprid en app. De allra flesta bär redan med sig den utrustning som behövs för att bidra med information: sin mobil, och appar är idag vardagsmat för de flesta. Man tänker inte ens på att man använder dem.

2. Säkerställ att alla kan bidra

Skapa en plattformsoberoende lösning som fungerar oavsett om de som bidrar använder iPhone, Android eller Windows. Det personliga valet av smartphone ska aldrig vara en begränsande faktor. Använd en responsiv webbapp, den fungerar på alla smartphones och går att bädda in på en webbsida. Genom att använda nyckelfärdiga lösningar när du skapar appen sparar du också både tid och pengar.

3. Använd ett förenklat användargränssnitt

Appanvändaren ska direkt förstå vilken information som ska lämnas och den ska vara enkelt att dela. Informationen bör till exempel lämnas via tydliga formulär, gärna med förvalda alternativ i drop-listor om det passar i sammanhanget. Kartan spelar en avgörande roll i appen och ska väljas utifrån syftet med datainsamlingen. Så fråga dig alltid vilken bakgrundskarta och kartografi som passar bäst för just den information du ska samla in.

4. Gör det enkelt att hitta appen

Se till att det är enkelt för uppgiftslämnaren att hitta och ladda ner din app. Ska du till exempel samla in information om en park, se till att de som besöker parken kan hitta informationen om hur de kan delta – just där i parken. Sätt upp skyltar med information om insamlingen och var man kan hitta och ladda ner appen.

5. Slutligen: Tacka de som bidrar

Låt dem som bidrar med information känna att just deras insats gör skillnad och uppskattas. Då blir de mer motiverade att hjälpa till nästa gång du behöver hjälp. Bekräfta deltagandet och tacka omedelbart när informationen lämnas eller gör det i samband med att du kommunicerar resultatet av din informationsinsamling. När du använder allmänheten för att samla in information bör också resultat delges så publikt som möjligt – varför inte via en webbkarta?

Exempel från verkligheten

Däckskräp på strand

Fler frivilliga kuststädare tack vare karta

Med hjälp av den så kallade Strandstädarkartan har det blivit enklare för projektet Ren Kust, som Västkuststiftelsen driver, att få frivilliga att hjälpa till att städa stranden.
Läs mer

Resultat VMA mars 2017

Krismyndighet testar beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, använder sig av crowdsourcing för att bli bättre förberedd inför en kris.
Läs mer