Tips på hur man delar data/tjänster till grupper på ArcGIS online

15 januari 2018

Fråga: Hur kan jag dela data/tjänster till grupper på AGOL så andra kan redigera mitt innehåll?

En stor del av nyttan med ArcGIS online är att du där kan bjuda in kollegor eller andra i din grupp och dela på data och kartor. Numera kan du även ge medlemmar i gruppen behörighet att uppdatera ditt innehåll. Det betyder att du kan skräddarsy behörigheter för medlemmarna att modifiera dina kartor, appar, lager och filer.

För att börja använda denna funktion så får du skapa en ny grupp, det går inte att lägga på behörigheten i efterhand.

Gör så här:

  1. Skapa en ny grupp på ArcGIS online-sidan under Grupper > + Skapa ny grupp och ge den ett namn och en sammanfattning på vad gruppen ska vara till för.
  2. Specificera vilka som ska ingå i gruppen och välj alternativet att medlemmarna endast kan uppdatera sina egna objekt.

  1. Lägg till vilka som ska vara medlemmar och bjud in dem.

För mer information läs även denna länk.