Adderar värden till koordinater

7 oktober 2015

Fråga: Vad kan jag göra om jag har polygoner med koordinater där de två första siffrorna i RT-90 koordinaterna är borttagna?

Svar: 

  1. Starta redigering 
  2. Välj de polygoner du vill flytta med "Edit tool" verktyget 
  3. Välj funktionen "Move" under editor menyn 
  4. Skriv in hur långt du vill flytta dina koordinater i X och Y-led.
  5. Tryck enter för att göra ändringen 
  6. Kontrollerna resultatet Stoppa redigeringen om bra resultat  
(Exempel: Om du har koordinaterna X=77000 Y=19000 som saknar de två första siffrorna och vill flytta dem. Välj t ex för X:+1400000 och Y:+5500000. Då flyttas polygonerna och de nya koordinaterna blir X=1477000 Y=5519000) 


Version: ArcGIS 10.x