Problem med att importera Coverage annotation till geodatabas

19 november 2015

Fråga: När jag använder ArcToolbox-verkyget Conversion Tools > To Geodatabase > Import Coverage Annotation blir texterna bara fyrkanter och konstiga tecken. Texterna importeras till geodatabasen och hamnar rätt, men bokstäverna har bytts ut till konstiga tecken. Varför blir det så?

Det beror troligen på att decimaltecknet är satt till komma i språk-inställningarna. I de svenska inställningarna är decimaltecknet default satt till kommatecken. Med engelska inställningar är decimaltecknet satt som en punkt. Det går att ändra dessa inställningar tillfälligt eller att helt ändra till engelsk version.

Under Kontrollpanelen > Nationella inställningar och språkinställningar > Anpassa > Talfliken ändra decimaltecknet från komma till punkt.

Alternativt ändra hela språket till Engelska (USA).

Gäller version 10.x