Förbättra prestandan i ArcGIS desktop

19 november 2015

Fråga: ArcGIS Desktop går långsamt. Hur kan jag förbättra prestandan för att det skall gå snabbare? Hjälper det med en nyare dator?

Visst kan det gå snabbare med en nyare dator med bättre prestanda, men det är inte hela lösningen till bättre prestanda.

Vid köp av ny dator är bra att tänka på att köpa rätt prestandahöjare anpassat för de GIS-operationer man jobbar med. Jobbar man med stora datamängder så att det är mycket data som skall ritas ut är det mycket internminne som är det viktigaste. Jobbar man med tunga beräkningar och analyser är processorkraft viktigt. Generellt sett är mycket internminne viktigare än stor processorkraft. Val av grafikkort är alls inte viktigt då man jobbar i ArcGIS Desktop då Windows utritningsmotorer används istället för grafikkortets egna. Dock behövs ett grafikkort med stöd för 3D då man jobbar med tillägget 3D-analyst. Även För ArcGIS Pro är det viktigt att se över grafikkortet under systemkraven.

Klicka för att se systemkrav för ArcGIS Desktop:       

10.6

10.5

Systemkrav för ArcGIS Pro

2.1

En nyare dator är långt ifrån hela lösningen om man tycker att det går långsamt. Nedan följer några punkter för att snabba upp utritningen i ArcGIS Desktop:

  1. Använd skalintervall på datat. Ofta är det så att inte all data behöver ritas ut på skärmen samtidigt och då kan man använda sig utav skalintervall för att endast rita ut nödvändig data.
  2. En nyhet som kom i ArcMap 10 är Baskartlager (Basemap layer). Baskartlager kan liknas med ett grupplager men med hjälp av en ny grafikmotor och den nya grupperingen av data kan man nu snabba upp uppritningshastigheten markant. Se mer i länken.
  3. Indexera datat. Sätt index på både geometrier och tabeller för att snabba upp utritning och tabellsökning av datat. Detta gör på indexfliken på egenskaper på datat ifrån ArcCatalog.
  4. Lagra datat i en fleranvändardatabas (ArcSDE).
  5. Avmarkera de lager i innehållsförteckningen som inte behöver visas så snabbas utritningen upp.
  6. Använd definitionsfråga för att inte rita ut onödig data. Det finns en flik för detta i egenskaper för datalagret i ArcGIS Desktop.