Ställa om språk i ArcMap

7 september 2016

Fråga: Hur ställer man om visningsspråk i ArcMap?

För de som har svenskt språktillägg installerat på maskinen går det att ställa in vilket språk som ska visas. Tex om man vill byta språk av någon anledning.

Windows10:

Under startfönstret > välj Alla appar /all apps) > ArcGIS > ArcGIS Administrator

Välj Advanced-knappen nere i högra hörnet. Ställ om visningsspråk, det finns svenska och engelska att välja på. OK.

Starta om ArcMap för att det ska slå igenom.

Svenska språktillägget beställs av din säljare eller direkt från order@esri.se

Version: ArcGIS 10.x