Skapa punktlager från koordinater i excel

Fråga: Hur kan jag skapa ett punktlager från koordinater i Excel?

  1. Från ArcCatalog eller katalogfönstret i ArcMap leta upp excelfilen och tryck på plus-tecknet i vänstra kanten.
  2. Högerklicka på excelbladet som ligger nivån under själva excelfilen.
  3. Välj Create Feature Class > From XY Table
  4. Välj de kolumner som innehåller X och Y koordinaterna (Tänk på att RT90-systemet använder omvända koordinater) samt eventuell projektion.
  5. En shapefil eller geoobjektsklass innehållande attribut och geometri för dessa koordinater skapas.

Gäller för 10.x