Svenska tecknen å, ä och ö i ArcGIS

Fråga: Vad finns det någon möjlighet att få de svenska tecknen å, ä och ö rätt i ArcGIS då man tex jobbar med data från Excel?

Det finns egentligen minst fyra olika alternativ för att lösa detta problem:

  1. Spara datat som en tabbavgränsad textfil
  2. Codepage (som tolkar de svenska bokstäverna rätt)
  3. Utomstående databas (importera från t.ex. Access)
  4. ODBC-Koppling
  • Då man jobbar med data i excel finns möjligheten att spara sitt data som  tabbavgränsad textfil. Detta gör att man inte får problem med åäöÅÄÖ vilket man lätt kan få då man jobbar med dbf-filer.
  • Codepage är ett intressant alternativ. Det går bra att spara en fil från Excel i formatet Dbase IV och sedan ta in denna i ArcGIS med korrekta å, ä och ö. Har man redan en shapefil med tillhörande dbf-fil kan denna öppnas och sparas i Excel som Dbase IV och de svenska tecknen blir korrekta. För att allt detta skall fungera måste man lägga till dessa codepage i registret enligt anvisningarna i länken (använd dem som codepagenyckel´).
  • Öppna en sparad tabell från en databas exempelvis Access.
  • Koppla tabeller genom en ODBC-koppling.

Gäller för version 10.x, ej 10.6