Kan inte läsa tabb-avgränsad textfil i ArcCatalog

Fråga: Varför kan inte ArcCatalog läsa min tabb-avgränsade textfil sparad från excel?

Detta beror med stor sannolikhet på att någon av kolumnrubrikernas första tecken inte är en bokstav. Första tecknet för en kolumn måste vara en bokstav eller får inte vara en siffra.

Gäller version 10.x, ej 10.6