Använda sig av Batch-funktionen

19 november 2015

Fråga: Jag behöver göra ändringar i flera lager finns det någon funktion som förenklar arbetssättet?

För att köra ett geobearbetningsverktyg för flera lager åt gången finns en funktion som heter Batch. I exemplet nedan visas hur batch fungerar för clip-verktyget. 

I ArcToolbox under verktygslådan Analysis Tools > Extract hittas verktyget Clip.

Beroende på om det är ett eller flera lager som ligger under klippmallen (kakformen) så används Clip-verktyget på lite olika sätt. Är det ett lager som ligger under klippmallen (kakformen) dubbelklickar man på verktyget och drar in det objekt som skall klippas. Därefter på raden under det lager som agerar klippmall (kakform). Slutligen väljer man på raden längst ned (av de som har en grön prick framför sig) det ställe där man vill spara sitt utklippta objekt. 

Har man flera lager som skall klippas använder man sig av en s.k. Batch-funktion (se bild nedan). Denna funktion syns om man högerklickar på Clip.

Väljer man att använda sig av Batch-funktionen så öppnas en dialogruta. I denna dialogruta kan man med hjälp av ”drag-n-drop” dra in alla de lager som ska klippas så man slipper skriva in dem eller bläddra sig till dem. Så här ser dialogrutan ut: 

Principen är densamma som när man bara klipper ett lager. Använd funktionen ”drag-n-drop” för att dra in det lager som skall klippas där ”1” är markerad på bild. Till ”2” dras den objektsklass/shape som skall agera klippmall (kakform). Slutligen väljs det ställe dit man vill spara det eller de utklippta objekten (markerad som ”3” i bilden). 

 Ett tips! Vet man hur många lager som skall klippas kan man i förväg klicka på plus-tecknet (märkt som ”1” i bild 5). Då går det enkelt att bara dra in dessa lager till ”Input Features”-kolumnen. Därefter markera alla rader genom att markera ettan i rad 1 och med vänster musknapp dra nedåt tills man är nöjd. Då alla rader är blåmarkerade ställer man sig längst upp i ”Clip Features”-kolumnen, höger klickar och väljer ”Fill” (märkt som ”2” i bilden). Då fylls den kolumnen på med klippmallen. Samma sak kan man sedan göra i ”Output Feature Class”-kolumnen om man vet att man kommer spara allt på samma ställe. Sedan kan man köra en ”Check Values” (markerat som ”3” i bild) bara för att kolla så att allt verkar ok. Till sist är det bara att klicka OK. På detta sätt har man rationaliserat arbetet med verktyget Clip.

Version: ArcGIS 10.x