Saknas inmatningsfält i verktygen i ArcGIS Desktop

19 november 2015

Fråga: Jag har inga inmatningsfält i verktygen i Desktop, det blir ett felmeddelande

ArcToolbox-verktygen lånar funktion ifrån Microsofts Internet Options rörande Scriptning, av denna anledning behöver vissa inställningar vara tillåtna.

Se till att minst följande är Enabled (aktiverat) så ska verktygen fungera.


Öppna Kontrollpanelen och välj Internet Options -> Security -> Local intranet -> Custom level (Internetalternativ > Säkerhet > Lokalt intranät > Anpassad nivå), där måste följande inställningar finnas:

"Run ActiveX controls and plug-ins = Enable" (Aktivera)

"Active scripting = Enable"