Att arbeta med data som har olika koordinatsystem i ArcMap

Fråga: Hur blandar man data som har olika koordinatsystem i ArcGIS Desktop och går det att transformera data mellan olika koordinatsystem?

Det går att blanda data som har olika koordinatsystem i ArcGIS Desktop om varje datalager har ett rätt definierat koordinatsystem.

 • Data som ligger i RT90 2.5 Gon V måste alltså vara definierad med en RT90 2.5 Gon V projektionsfil
 • Data som ligger i Sweref99 TM måste vara definierad med en Sweref99 TM projektionsfil
 • Data som ligger i WGS84 måste vara definierad med en WGS84-projektionsfil osv.

Det är enklast att kontrollera om datat har något koordinatsystem definierat genom att titta på egenskaperna om lagret i ArcCatalog.

 • Högerklicka lagret i ArcCatalog och välj egenskaper (properties)
 • Välj fliken X Y Coordinate System där koordinatsystemet finns angivet.

Saknas koordinatsystem för datat rekommenderas ArcToolbox (Data Management Tools > Projections and Transformations > Define Projection) för att definiera koordinatsystem. Där är det bara att välja lager och rätt koordinatsystem.

De svenska koordinatsystemen finns under: Projected Coordinate Systems\National Grids\Sweden

När sedan datat som skall användas i ArcMap har rätt koordinatsystem definierat är det bara att lägga till data i en dataram i ArcMap. Det data som läggs in först i ArcMap bestämmer vad dataramen visar för koordinatsystem (går att ändra i efterhand).

Läggs data med RT90 2.5 Gon V först till i ArcMap och sedan data i t ex RT90 5 Gon V projiceras 5-Gon V-datat automatiskt i dataramens projektion dvs. 2.5 Gon V.

Läggs WGS84-data till i en dataram som har RT90 2.5 Gon V definierad transformeras det likaså om till RT90 2.5 GV med en felmarginal på mellan 100-200 m. Detta för att RT90 och WGS84 använder olika datum. För att få detta korrigerat måste en datumtransformation utföras.

 • Öppna egenskaper för dataramen genom att högerklicka i kartan och välj egenskaper.
 • Välj fliken Koordinatsystem(där syns vilket koordinatsystem dataramen visar)
 • Tryck på Transformationsknappen

 • I det här fallet görs en konvertering från RT90 till SWEREF99
 • Alternativen kommer upp på lämplig transformationsmetod
 • Tryck OK i samtliga dialogrutor

De olika tranformationsmetoderna finns beskrivna i PDF-dokumentet:
C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\Documentation\geographic_transformations.pdf (Windows 7)

För att sedan transformera något data bestående kan det enkelt exporteras ut till ett nytt lager med samma koordinatsystem som dataramen.

 • Högerklicka i innehållsförteckningen på lagret som skall transformeras
 • Välj Data>Exportera Data
 • Välj samma koordinatsystem som dataramen
 • Välj var datat skall ligga och vilket format det skall sparas i.
 • (Alternativt kör verktyget Project från början och projicera om hela lagret till nytt koordinatsystem)

Gäller version 10.x