Transformation data mellan koordinatsystem

Fråga: Hur transformerar jag data mellan olika koordinatsystem t. ex mellan RT90 och SWEREF99?

Transformera data eller gå från ett koordinatsystem till ett annat kan man göra på olika sätt i ArcGIS Desktop. Här går vi igenom hur man gör transformationer mha ArcToolbox ifrån ArcCatalog (kan också göras med ArcToolbox i ArcMap).

En förutsättning vid all transformation i ArcGIS är att man känner till vad datat har för koordinatsystem och att det är definierat med just det koordinatsystemet. Hör med din dataleverantör om du är osäker vilket koordinatsystem dina data har.

Obs att nedanstående inte kan göras direkt med cad-filer, dwg, dxf och liknande. Dessa måste först exporteras till shape eller geodatabas.

I ArcCatalog högerklicka på lagret och välj exportera. Därefter kan man följa nedanstående steg.

Definiera koordinatsystem med ArcToolbox (Steg 1-4 behöver inte göras om datat redan har ett koordinatsystem definierat).

  1. Använd verktyget Define Projection/Ange projektion (Data Management Tools > Projections and Transformations)
  2. Välj det data du vill definiera koordinatsystem för genom att bläddra till det (ett gult utropstecken visas om data redan har ett koordinatsystem definierat, men det går att skriva över)
  3. Välj det koordinatsystem som datat ligger i nu. RT90 25 gon V.prj ligger under Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden
  4. Tryck OK och kör verktyget 
  5. Använd verktyget Project/Projekt (Data Management Tools > Projections and Transformations > Feature)
  6. Ange data som skall transformeras
  7. Välj namn på det transformerade data (nytt data skapas i det nya koordinatsystemet)
  8. Välj vilket koordinatsystem data skall transformeras till (i detta fall SWEREF99 ligger under Projected Coordinate Systems > National Grids > Sweden)
  9. Välj geografisk transformation (i detta fall RT90_To_SWEREF99_1). Behövs endast om data har olika datum. Transformationssambanden är inversa dvs RT90_To_SWEREF99_1 fungerar också med transformation från SWEREF99 till RT90.

10.  Tryck OK och kör verktyget

Batchkörning

Att definiera och transformera data från ett koordinatsystem till ett annat kan också köras med flera data på en gång sk batchkörning.

För att definiera koordinatsystem används ArcToolbox-verktyget Batch Define Coordinate system (Samples > Data Management > Projections). Liknande tillvägagångssätt som i steg 1–4 ovan används förutom att flera indata kan användas.

För att transformera flera data på en gång från ett koordinatsystem till ett annat används ArcToolbox-verktyget Batch Project (Data Management Tools > Projections and Transformations > Feature). Verktyget fungerar på liknande sätt som beskrivits i steg 5-10 ovan, men med skillnaden att här kan flera indata användas. En sak som skiljer de båda verktygen är att den geografiska transformationen inte kommer upp med automatik på batch-verktyget och måste skrivas in manuellt. Namnen för dessa transformationssamband inkl. parametrar finns dokumenterade på sidan 46-55 i filen geographic_transformations.pdf som troligtvis ligger under C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\Documentation (Windows 7).

Gäller version 10.x