Licensanvändning i licenshanteraren

24 november 2015

Fråga: Finns det möjlighet att se vilka licenser som används av vilka användare och när de använder dem?

Den informationen finns i loggfilen: lmgrd9.log som finns på licensserver. Denna logg-fil finns under Program-filen och beroende på vilken version som används finns olika sökvägar:

För svenskt och 32-bitars operativsystem i 10.x:

C:\ProgramFiles\ArcGIS\License10.x\bin\lmgrd9.log

För engelskt 64 bitars operativsystem i 10.x:

C:\Program Files (x86)\ArcGIS\License10.x\bin\lmgrd9.log

(x i sökvägen representerar den aktuella installerade versionen).