My Esri

11 februari 2016

Fråga: Vad är My Esri?

My Esri (my.esri.com) används för dem som hanterar licenser, provisioneringar och nedladdning av programvara. Den som har behörighet till My Esri är den person som står som ansvarig för alla licenser, i en organisation, i kontraktskrivningen med Esri. 

Behörig person kan bjuda in andra användare inom organisationen och ge olika behörigheter.