Flytta gemensam nod i ett och samma lager

Fråga: Hur flyttar man en gemensam nod som ligger i samma lager?

  1. Starta redigering för lagret
  2. Öppna verktygsfältet Topology
  3. Markera lagret som skall användas
  4. Skapa karttopologi (knappen längst till vänster på topologiverktygsfältet)
  5. Markera en gemensam linje för dessa objekt med gemensamma noder mha knappen "Topology Edit Tool"
  6. Dubbelklicka på denna linje med "Topology Edit Tool"
  7. Flytta sedan en gemensam nod med "Topology Edit Tool"

Gäller 10.x