Klippa ett TIN utifrån en polygonshapefil

19 november 2015

Går det att klippa ut ett område från ett TIN med hjälp av en polygonshapefil?

Ja, med hjälp av tillägget ArcGIS 3D Analys 

  • Lägg till ett verktyg som heter "Add Features to TIN". Gå till "Customize > Customize mode > Commands > 3d analyst" och leta på verktyget och dra ut det och lägg det i ett verktygsfält. Stäng customize mode. 
  • Öppna ovanstående verktyg. 
  • Välj det TIN som skall klippas som "input TIN" och den polygonshapefil som den ska klippas med. 
  • Bocka för klipplagret under layers och ställ: – Height source = None – Triangulate = soft clip – Tag value field = None 
  • Välj att spara ändringarna till ett nytt TIN och välj var det skall sparas.

Gäller version 10.x