No data from GPS

19 november 2015

Fråga: Vad betyder det när meddelandet säger "No data is being received from GPS, check cables and configuration"?

Orsak: ArcPad har inte någon kontakt med GPS-mottagaren.

Åtgärd 1: Kontrollera att GPS-mottagaren är på och starta om den, Starta om ArcPad, Gå in under GPS-inställningar och klicka på symbolen som ser ut som en kikare.

ArcPad söker då igenom samtliga COM-portar efter en inkommande GPS-signal.

Åtgärd 2: Gå in i handdatorns blåtandsinställningar och gör en återkoppling/sökning mot GPS-mottagaren. Utför därefter sökningen i ArcPad igen.

På vissa handenheter kan en softreset behövas (läs i handenhetens användarmanual hur du utför denna).