Error vid koppling till databas med SQL-server

5 oktober 2017

Fråga: Varför får jag ett felmeddelande då jag försöker koppla upp mig från ArcGIS Desktop eller annan ArcGIS klient till en enterprise geodatabas som ligger i en SQL-server?

Detta meddelande kan uppstå av några olika anledningar:

  1. Det finns ingen SQL Server klient kommunikation programvara installerad på maskinen
  2. Klient-programvaran som är installerad har en äldre version än SQL Server-instansen
  3. Användarnamn/lösenord som skrivs in när man ska skapa upp en databas-koppling är felaktig

ArcGIS kräver att databas-klientens programvara som hanterar kommunikationen mellan programmet och SQL Server är minst samma version som den SQL Server-instans den ska koppla sig till. (Dock fungerar Native Client 2012 till SQL Server 2014 och 2016 fortfarande.)

Annars kan det uppstå problem när databas-programmet inte kan tyda nya datatyper som tillkommit i den nyare databasen.

För att lösa detta måste man ladda hem och installera lämplig SQL Server klientprogramvara.

Nedladdningen finns tillgänglig på My Esri och på Microsofts hemsida.

Länk till nedladdning till ODBC: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50420

Läs mer på denna länk: http://support.esri.com/en/technical-article/000010759

Version: ArcGIS 10.x