Symboler återges ej korrekt i karttjänst (MapService)

19 november 2015

Fråga: Varför syns inte inte fonterna i karttjänsten?

Vid installation av fonter måste alltid SOC-maskinen startas om för att det skall slå igenom i karttjänsten.

SOC-maskinen måste startas om trots att installationen skett via Kontrollpanelen > Teckensnitt > Arkiv > Installera nytt teckensnitt.

Gäller version 10.x