Vägbeskrivning för Network Analyst på svenska

22 oktober 2019

Denna fil gör att vägbeskrivningen i ArcGIS Network Analyst blir på svenska. Observera att resterande del av Network Analyst (användargränssnitt och hjälp) fortfarande är på engelska.

Fungerar även för ArcGIS Server, lägg in filen under C:\arcgisserver\Server\NetworkAnalyst\Directions

Ladda ner Svensk vägbeskrivning för:

ArcGIS 10.5
ArcGIS 10.6
ArcGIS 10.7