Säkerhetspatch till ArcGIS Server gällande access

15 maj 2018

Här finns ytterligare information och  nedladdningar av patch för ArcGIS Server.

ArcGIS Server Improper Access Control Security Patch