Export till PDF ArcMap 10.3

16 februari 2016

Det finns en bugg i ArcGIS for Desktop 10.3 som medför att text inte följer med vid export till pdf. Det beror på att maskinen har komma istället för punkt som decimalavskiljare.

Nu finns en patch för detta, hittas i denna länk:

Buggen är fixad i 10.3.1 så då kommer inte patchen att behövas.