Kritiskt fel på ArcGIS Pro 2.2 patch 2

3 oktober 2018

Hur ska jag avinstallera denna patch?

I Windows, öppna Kontrollpanelen och sök efter "Visa installerade uppdateringar", klicka på ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 och välj Avinstallera.

Har du inte den tidigare patchen, 2.2.1 så kan den laddas ned från My Esri.

Vilket fel uppstår?

Fältvärden kan bli felaktigt ändrade till Null när man använder Attributpanelen. Problemet uppstår då man väljer flera objekt i trädvyn på attributpanelen och använder Tab-tangenten för att navigera mellan cellerna i datat, och tabbar genom cellerna som visas "(Different values)". Se bild.

När ska Esri rätta till felet?

ArcGIS Pro 2.2 Patch 3 (2.2.3) kommer att finnas tillgängligt i oktober 2018 och den innehåller en rättning för detta fel och även andra programuppdateringar som finns inkluderade i patch 1 och 2. Den felaktiga patchen finns inte längre tillgänglig för nedladdning.