Säkerhetsuppdatering för ArcGIS Online

28 mars 2019

För att tillgodose GIS-branschens förväntningar på säkerheten vid användandet av ArcGIS Online-tjänster, kommer Esri Inc att göra en viktig uppdatering av ArcGIS Online 16 april 2019. Denna uppdatering kommer troligen att påverka de flesta ArcGIS-programvaror och speciallösningar.

TLS eller Transport Layer Security är ett välutvecklat säkerhetsprotokoll för säkerhet. TLS används i alla sammanhang då ni accessar ArcGIS Onlines tjänster, kartor och data från ArcGIS Desktop och Enterprise.

De ändringar som införs 16 april 2019 kräver att man endast använder TLS version 1.2 och stödet för tidigare TLS i versionerna 1.0 och 1.1 kommer att tas bort.

Se bilden nedan hur det påverkar de vanligaste programvarorna:

För utförlig beskrivning om övriga programvaror samt nedladdning av TLS-patcharna, gå till Esri TLSSupport page