Skapa din första karta i ArcGIS Online

8 december 2015

ArcGIS är en plattform för att skapa och presentera kartor och analysera data för att utforska och bättre förstå världen från lokal till global skala.
I denna guide går vi igenom hur du skapar din första karta i ArcGIS Online. Du kommer att välja en bakgrundskarta, söka efter material som andra skapar samt presentera ditt resultat som en presentation. Tanken är att du kan utgå från denna guide för att testa verktyget och för att sedan gå vidare på egen hand. En förutsättning för dessa övningar är att du har fått ett användarkonto av en administratör i din organisation.

ArcGIS används i kommuner, myndigheter och hos företag. Skolor från F-klass till universitet drar också nytta av kartor, kartberättelser och analysverktyg. Innehåll som skapas kan behållas privat eller delas inom organisationen eller helt öppet med alla användare i.

Ladda hem guide