Skapa egna baskartor för Collector

8 december 2015

Baskartlager är en viktig komponent i ditt fältarbete, de ger en geografisk referens vid insamling och uppdatering av data ute i fält. Det finns ett flertal baskartor från Esri att välja på eller annars kan du använda färdiga terrängkartor, flygbilder eller andra referenslager och skapa din karta.

Behöver du arbeta off-line kan du ladda ner Esris baskartor direkt till din smartphone eller platta med Collectorappen.

Läs mer