ArcGIS Online blir säkrare – det här behöver du göra

11 juni 2020

Esri eftersträvar alltid att ha en hög säkerhet i ArcGIS-plattformen genom att följa industristandarder och praxis. Detta innebär att ArcGIS Online enbart kommer stödja krypterade anslutningar (HTTPS) från och med decemberuppdateringen 2020. Det okrypterade http-protokollet kommer alltså inte att stödjas längre. 

Ladda ner dokumentet om vad du behöver göra.