Konfigurera ArcGIS Server och Portal for ArcGIS med certifikat

23 mars 2020

Konfigurera ArcGIS Server och Portal for ArcGIS med ett befintligt CA-signerat certifikat.

Om du redan har har ett certifikat som utfärdats av en kommersiell eller intern certifikatutfärdare (CA) kan du konfigurera detta befintliga certifikat med ArcGIS Server. För att importera detta certifikat till ArcGIS Server måste certifikatet och dess tillhörande privata nyckel lagras i PKCS # 12-formatet, som representeras av en fil med .p12 eller .pfx-filextension. 

Stegen för att konfigurera ett befintligt certifikat är följande:

Ladda ner dokument.