Koordinatsystem och projektioner

8 december 2015

Ett koordinatsystem är en referensram för att definiera platser på en yta. Det är väldigt viktigt att man definierar rätt koordinatsystem för att kartan ska visas rätt i sitt kartdokument. Här beskrivs några skillnader på olika koordinatsystem som används i Sverige.

I tipset kan du läsa om följande: 

  • Geografiska och projicerade koordinatsystem
  • Hur ser jag skillnaden mellan SWEREF99 och RT90
  • Transformera data
Ladda hem tipset