Genomtänkta data ger bättre prestanda i ArcPad

8 december 2015

Upplever du att ArcPad går långsamt på din handdator? Detta kan bero på många olika saker. Den vanligaste orsaken är att man flyttar över alltför stora mängder data och förväntar sig samma prestanda av ArcPad på en handdator som ArcGIS på en stationär PC. Även om man idag kan lagra stora datamängder på minneskort så är det ArcPad och handdatorns processor som ska klara av att rita upp kartdatat. 

I följande tips kan du läsa hur du kan höja prestandan i ArcPad genom följande: 
  • ArcPad Data Manager
  • Inställningar i kartdokumentet
Ladda ner tips