Skapa ärende direkt från My Esri

8 april 2020

Sedan mitten av februari 2020 finns det nya möjligheter att skapa och följa upp supportärenden via My Esri-portalen. Det som behövs är en användare på My Esri som är knuten till den organisationen med behörigheten "Behörig kontaktperson", eller "Authorized caller" för dem som kör på engelska.

Ärenden inkomna via My Esri-portalen får i regel en snabbare uppstart i och med att ni redan angett nödvändig teknisk information via formulär. Dessutom har ni då också gjort den administrativa registreringen åt oss vilket gör att vi kan ägna full kraft åt själva ärendet. En ytterligare fördel är att ni får en samlad bild över alla pågående och stängda ärenden mot Esri Sverige support genom portalen.

Vår starka rekommendation är att börja registrera era nya supportärenden via My Esri-portalen!

Följ guiden för att skapa ärende som användare på My Esri

Följ guiden för att bjuda in användare till My Esri, som administratör